Home

Welkom! op de website van de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Zeist. Met deze website informeren wij u zo goed mogelijk over ons werk. De NPV-afdeling Zeist biedt vrijwillige thuiszorg in de terminale fase. Wilt u meer informatie, dan vindt u onder Contact al onze gegevens.

Vrijwillige terminale hulp Zeist

De NPV is een landelijke algemeen-christelijke vereniging in NederlHandenSamenand die zich vanuit het perspectief van de patiënten bezighoudt met de zorg voor het leven.

De NPV heeft ruim 57.000 leden. Verspreid door het land heeft de NPV tientallen afdelingen en kringen die op lokaal en regionaal niveau patiëntenbelangen behartigen. Het landelijk bureau van de NPV is gevestigd in Veenendaal.

De NPV afdeling Zeist beschikt over een groep vrijwilligers die aanvullende hulp biedt aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Patienten kunnen hierdoor, als ze dat willen, tot het laatst toe thuis worden verzorgd. De vrijwilligers werken hierbij samen met de thuiszorgorganisaties, die voor de professionele zorg verantwoordelijk blijven.

Daarnaast doen we in 2016 mee aan pilot om NPV Buddyzorg op te zetten. Buddyzorg is bedoeld voor cliënten die door hun ongeneeslijk ziek zijn in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en behoefte hebben aan sociale en emotionele ondersteuning rond hun ziekteproces. Een buddy bezoekt een cliënt eenmaal per week om samen iets te ondernemen of om er gewoon te zijn. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator.

 

Nederlandse Patientenvereniging NPV afdeling Zeist © 2015