Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Terminale zorg

Vrijwilligers palliatieve en terminale zorg

De NPV-Zeist beschikt over een groep vrijwilligers die aanvullende hulp biedt aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Deze terminale zorg bieden de vrijwilligers thuis, in zorginstellingen en in Hospice de Wijngaard. Ook voor buddyzorg, waarbij een vrijwilliger langere tijd met een cliënt optrekt, hebben wij vrijwilligers.

Meer informatie

Introductie training nieuwe vrijwilligers!

Meld je aan als vrijwilliger! De introductie training wordt dit jaar gegeven op 15 april, 6 mei en 13 mei.

Terminale zorg thuis

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn willen graag thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, worden verzorgd. Om daar te kunnen sterven. Door de inzet van professionele zorg en hulp van familie en vrienden kan dit mogelijk worden gemaakt. Vrijwilligers kunnen in deze situatie extra ondersteuning bieden. Ze kunnen ‘er zijn’ voor de zieke. En ze kunnen de mantelzorgers ondersteunen waardoor zij het langer kunnen volhouden en even op adem kunnen komen.

Meer informatie

Buddyzorg

Buddyzorg: praktische en emotionele ondersteuning aan mensen die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte. Want ziekte kan uw leven ingrijpend veranderen. Dan is het fijn als u in een tijd van onzekerheid, verdriet of eenzaamheid, een beroep kunt doen op een buddy-vrijwilliger, die u hierin kan ondersteunen. Deze ondersteuning kan bestaan uit het voeren van gesprekken of samen iets ondernemen.

Meer informatie

Hospice

Hospice de Wijngaard is een gespecialiseerde zorgvoorziening voor terminale zorg met 8 plaatsen. Hier kunnen gasten verblijven die niet meer kunnen genezen en een levensverwachting hebben van gemiddeld drie maanden. De zorg die wordt geboden vindt plaats in een huiselijke sfeer. Dagelijks komen hier vrijwilligers. Hun inzet is gericht op het bieden van tijd, aandacht en praktische ondersteuning aan gasten en aan hun naasten.

Meer informatie

Nieuwsberichten