Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

home

Vrijwilligers

De NPV afdeling Zeist beschikt over een groep vrijwilligers die aanvullende hulp biedt aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Ook voor buddyzorg, waarbij een vrijwilliger langere tijd met een cliënt optrekt, hebben wij vrijwilligers. Er is ook weer plaats voor nieuwe vrijwilligers!

Meer informatie

Meer informatie nodig?

Anja Oosterhoff
06-10 51 53 37

Janine Jonker
06-53 53 24 18

Terminale zorg thuis

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn willen graag thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, worden verzorgd. Door de inzet van professionele zorg en hulp van familie en vrienden kan dit mogelijk worden gemaakt. Vrijwilligers kunnen extra ondersteuning bieden waardoor ook de mantelzorgers het langer kunnen volhouden.

Meer informatie

Buddyzorg

Ziekte kan je leven ingrijpend veranderen. NPV-Buddyzorg zorgt voor een passende buddy (vrijwilliger) die in een tijd van onzekerheid, verdriet en/of eenzaamheid u kan ondersteunen. Het kan zijn dat u behoefte heeft aan gesprekken of om samen iets te ondernemen. Een buddy kan u hier bij helpen.

Meer informatie

Palliatieve Unit

We werken samen met verpleeghuis De Wijngaard om op een Palliatieve Unit vrijwilligers in te zetten. Dagelijks komt er een vrijwilliger voor alle cliënten op die afdeling. Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor deze zorg. Hun inzet is gericht op het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning aan cliënten in de palliatieve of terminale fase en aan hun naasten.

Meer informatie

Nieuwsberichten