Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Oosterhoff

Nieuwe vrijwilligers

In de afgelopen maand hebben we negen nieuwe vrijwilligers mogen opleiden en verwelkomen. Half mei hebben ze hun certificaat in ontvangst mogen nemen.Een aantal zijn zelfs al direct na de afronding begonnen met het werk. We zijn blij met hen.

Scholing spirituele zorg in de palliatieve fase

Aandacht voor zingeving of spiritualiteit is een integraal onderdeel van de palliatieve zorg. Toch wordt hier in de praktijk van de zorgverlening nog onvoldoende inhoud aan gegeven, terwijl het voor patiënten en hun naasten belangrijk is dat er geluisterd wordt en dat zorgverleners op een adequate manier reageren. Wat is voor de patiënt van existentieel Scholing spirituele zorg in de palliatieve fase

“Het is zo mooi werk”

Onze eerste afspraak kan op het laatste moment niet doorgaan, de persoon waar zij buddy van is, is die ochtend overleden. En dat is heftig, maar ook meteen de kern van waar het vrijwilligerswerk van Willy Kant over gaat. Willy is buddy bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en doet dit nu ruim een jaar. “Het is zo mooi werk”

Training nieuwe vrijwilligers

Terminaal zieke mensen hebben vaak de wens om thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, te sterven. Dat kan alleen als er voldoende hulp is van familie en mantelzorgers. Deskundige vrijwilligers helpen dit mogelijk te maken. Zij bieden hulp door het geven van tijd en aandacht. De NPV afdeling Zeist biedt zowel buddyzorg in de palliatieve Training nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligers uitje

Eind juni hadden we ons jaarlijkse vrijwilligersuitje op landgoed Beukenrode in Doorn. Hier hebben we een boswandeling gemaakt. Ook hebben we onder begeleiding een bijenwasdoek gemaakt en deodorant. Leuk om elkaar als groep te zien en te spreken en zo het jaar af te sluiten.