Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Ervaringen

Van een professional

Toen zag ik de eenzaamheid van mijn cliënt. Zo pijnlijk om te zien. Wat vond ik het fijn om hem een steun in de rug te kunnen bieden door de inzet van een vrijwilliger van de NPV. Het deed mijn cliënt zoveel goed dat iemand naar hem luisterde en er voor hem was. Prachtig om te zien.

Het verhaal van een dochter

En toen trok ik de deur dicht van mijn ouderlijk huis…Een huis vol herinneringen. Een huis waarin is geleefd, gelachen, gedanst en gehuild. Het huis waar mijn beide ouders zijn gestorven. 1,5 jaar na mijn vader overleed in de zomer ook mijn moeder, nadat ze acht weken daarvoor te horen had gekregen kanker te hebben. Ik heb haar tot het einde toe thuis verzorgd. Een hele intense periode. Kan je zoiets alleen? Ik denk van niet. Naast alle zorg en aandacht van familie, vrienden zorginstanties is het fijn dat je ook nog kunt terugvallen op het vrijwilligersteam. Als een kameleon pasten deze vrijwilligers zich aan aan onze omgeving. Zichtbaar en onzichtbaar nemen ze dagelijkse klusjes uit handen, genereren tijd voor mezelf, ondersteunen mijn moeder, bieden een luisterend oor. Zo waardevol, want het belangrijkste in deze laatste fase is om te proberen binnen alle heftigheid nog een mooie tijd met elkaar te hebben. Met dank aan alle lieve mensen om me heen, waaronder het vrijwilligersteam, is dat gelukt en hebben we in deze laatste periode een aantal mooie momenten aan mijn herinneringen kunnen toevoegen. Ik koester ze.

De ervaringen van een zus

Hartelijk dank voor jullie integere, deskundige, en warme ondersteuning. Drie jaar hebben we met regelmaat en niet tevergeefs, een beroep op jullie organisatie gedaan. Altijd was er begrip en inzet om ons te ondersteunen en dat is voor een ieder zeer waardevol. We hopen dat jullie deze onmisbare aanvulling blijven geven. Alle goeds gewenst.

Van een professional

Het geeft zo’n rustig gevoel als ik weet dat een cliënt ondersteund wordt door een goed getrainde en toegewijde vrijwilliger van de NPV. Er gaat niet zo maar iemand naar mijn cliënt. Ze zijn al zo kwetsbaar.

Van kinderen

Wij willen de NPV-vrijwilligers die in de zomer bij onze moeder kwamen heel hartelijk bedanken. Dankzij hun inzet was het mogelijk dat onze moeder de laatste weken van haar leven thuis kon doorbrengen. Zij vond dit heel fijn en wij, haar kinderen ook. Heel veel dank!

Van een dochter, mantelzorger

We zijn erg dankbaar voor de hulp en ondersteuning die we van jullie gehad hebben waardoor wij als kinderen het vol konden houden om er voor onze ouders te zijn in deze moeilijke tijd en zo kon onze vader thuis overlijden, wat zijn wens was. Een luisterend oor, het er zijn en de vriendelijke en respectvolle wijze waarop de vrijwilligers hun werk deden hebben wij zeer gewaardeerd!