Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Maatregelen rond het Corona virus

De aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken hebben grote gevolgen voor de maatschappij en raken ook ons. Toch willen we graag onze missie blijven waarmaken, voor zover dat mogelijk is, dat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven.

Als NPV/VPTZ afdeling Zeist werken we conform de richtlijnen van het RIVM voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Hierdoor blijven we doorgaan met het ondersteunen van cliënten in de laatste levensfase of stervensfase en van hun naasten. De richtlijn van het RIVM heeft als doel de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd moet blijven.

De lopende aanvragen bij cliënten gaan gewoon door, nieuwe aanmeldingen nemen we aan maar we gaan niet standaard meer op intake bezoek en we kijken per aanvraag naar de hulpvraag en de urgentie.

Vrijwilligers blijven we gewoon inzetten mits ze:

 • niet in risicogebieden zijn geweest
 • geen gezondheidsklachten hebben van hoesten, neusverkouden, keelpijn
 • de hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht nemen die het RIVM voorschrijft. Belangrijke voorzorgsmaatregelen zijn:
  • geen handen schudden
  • zo mogelijk afstand houden, ongeveer 1,5 meter
  • was voor en na het bezoek je handen op de voorgeschreven wijze
  • houd je aan de richtlijnen van het huis

Mocht een verzorgingshuis of de familie anders beslissen respecteren wij dat. Bij twijfel of voor overleg bel of mail gerust!

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor medewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze richtlijnen worden ook door onze vrijwilligers in acht genomen. Verder vind je daar de meest actuele informatie en worden er regelmatig updates, veelgestelde vragen en informatiefilmpjes vertoond.

Controleer deze pagina regelmatig voor updates.