Nieuwsberichten

Promotiefilmpje samenwerking Hospice Koriander

NPV vrijwilligers zijn ook werkzaam in Hospice Koriander, een mooie samenwerking! Hiervoor is een promotiefilmpje gemaakt die mooi de toegevoegde waarde van onze vrijwilligers laat zien.

Thema bijeenkomst over afscheid nemen

Ademloos hebben we geluisterd naar de interactieve lezing van Hilda Zuidam van het Bezinningshuis over afscheid nemen, wanneer je bij een client vertrekt en niet weet of je elkaar nog weerziet. Samen met Hilda dachten we na over onze onderliggende motivatie en drijfveren waarin de vragen “namens wie kom je”, “wat is je doel” en “in wiens belang is het afscheid nemen” aan de orde kwamen. Ook hebben we stil gestaan bij de vraag: wat zeg je wel en niet als je weg gaat en hoe zorg je daarin voor jezelf. Mooie onderwerpen die verdieping en bewustwording teweeg brachten.

Vrijwilligersuitje 2019

Met alle vrijwilligers hebben we een geweldig uitje gehad bij Kromme Rijn fruit de Achterdijk in Bunnik. We werden ontvangen met heerlijke kersentaart en Evelien Westeneng kon boeiend vertellen over de historie van de fruittuin. Ook hebben we gehoord wat er allemaal bij komt kijken om fruit te kweken, indrukwekkend. Na een rondleiding genoten we van een lunch met een prachtig uitzicht over het mooie terrein.

18 maart: Dag mama

Dag Mama, een theatervoorstelling over omgaan met dementie.
Sport- en cultuurcentrum De Binder, Hoflaan 29, 3956 ED Leersum
Maandag 18 maart 2019
Inloop vanaf 18.30 uur, voorstelling: 19.00 – 22.00 uur.
Kom op tijd: vanaf 19.00 uur kun je de zaal niet meer betreden
.

Jaarvergadering 2019

Op 25 april zal de jaarvergadering worden gehouden. Deze zal beginnen om 20:15 en wordt gehouden in de Amandelhof aan de Arnhemse Bovenweg 2 in Zeist. Vanaf 20:00 uur is de deur open en wordt u ontvangen met koffie en thee. Dr. Paul Lieverse zal spreken over overbehandelen.
Voorafgaand aan de jaarvergadering zal er vanaf 19:30 een ledenvergadering worden gehouden.

Vrijwilligersuitje 2018

End juni zijn we met elkaar naar de Botanische tuinen in Utrecht geweest. Na een rondleiding hebben we het het uitje afgesloten met een heerlijke lunch. Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet!

Nieuwe vrijwilligers

In de afgelopen maand hebben we negen nieuwe vrijwilligers mogen opleiden en verwelkomen. Half mei hebben ze hun certificaat in ontvangst mogen nemen.Een aantal zijn zelfs al direct na de afronding begonnen met het werk. We zijn blij met hen.

Scholing spirituele zorg in de palliatieve fase

Aandacht voor zingeving of spiritualiteit is een integraal onderdeel van de palliatieve zorg. Toch wordt hier in de praktijk van de zorgverlening nog onvoldoende inhoud aan gegeven, terwijl het voor patiënten en hun naasten belangrijk is dat er geluisterd wordt en dat zorgverleners op een adequate manier reageren. Wat is voor de patiënt van existentieel belang? Aandacht voor de spirituele dimensie bij de palliatieve zorgverlening kan het lijden verlichten en het totale proces soepeler laten verlopen. Verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, vrijwilligers, geestelijk verzorgers e.a. zijn van harte welkom!

31 oktober 2017 van 19.00 – 21.45 uur


LocatieParklaankerk, Parklaan 7, 3972JX  Driebergen
DocentenKarin van Aalst (Buurtzorg Doorn) en Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek)

Meer info en aanmelden

Aanmelden kan t/m 24 oktober via deze link. Deelname is alleen mogelijk na aanmelding en kost 5 euro, bij binnenkomst te voldoen. Maximum aantal deelnemers is 100. Als het vol is, hoor je dat direct na aanmelding. Je komt dan op een reservelijst. Meer informatie? Neem contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl of 06 – 230 270 72.

In dit bestand vind je nog meer informatie over de scholing.