Ons werk in 2022 – Jaarverslag

Het was een bijzonder jaar. We zagen in 2022 ons vrijwilligersnetwerk groeien, en het aantal zorgaanvragen groeide ook. We konden 194 keer zorg verlenen met behulp van een getrainde vrijwilliger, die de mantelzorger heeft ontlast. Hier zijn we goed in en dat doen we erg graag!

Maar: we zien ook uitdagingen.

Meer cliënten, minder zorguren
Een mantelzorger die ontlast wordt door een vrijwilliger, houdt het langer vol. We zijn blij dat mantelzorgers in 2022 de weg naar de NPV gevonden hebben. Maar hoewel we veel cliënten hadden, is het aantal zorguren iets naar beneden gegaan. De periode waarin een beroep op de vrijwilliger werd gedaan, was dus verhoudingsgewijs wat kort.

Zorg uit handen geven
Dit kan veel redenen hebben. Misschien is de situatie van de patiënt sneller verslechterd dan gedacht. Of is het moeilijk voor de mantelzorger om een deel van de zorg uit handen te geven. En trekt hij daardoor laat aan de bel om hulp. Wat ons betreft: we komen graag wat eerder, zodat de mantelzorger in een vroeger stadium wordt geholpen. Mantelzorg voor een palliatieve patiënt is zwaar – onze vrijwilligers staan klaar om te helpen!

Jaarverslag NPV-Zeist 2022
Ben je benieuwd waar de NPV-Zeist voor staat, en hoe we ons werk deden in 2022? We hebben een  leesbaar  en compact jaarverslag voor je gemaakt!