Palliatieve & terminale zorg thuis. Werkzaam in Zeist, Driebergen, Doorn, Maarn en Maarsbergen

Steun ons

De hulpverlening door onze vrijwilligers is voor u geheel kosteloos. Voor het opleiden en begeleiden van onze vrijwilligers maken we uiteraard wel kosten. Daarom zijn giften voor ons werk van harte welkom. Mede dankzij uw gift kan dit werk voortgang hebben. Voor de vrijwilligers is uw gift ook een teken dat hun werk wordt gewaardeerd en is het voor hen een bemoediging hiermee door te gaan.

Steun onze organisatie

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer:

NL 64 RABO 01621 80 2 84

t.n.v. Nederlandse Patienten Vereniging afdeling Zeist.