Thema bijeenkomst over afscheid nemen

Ademloos hebben we geluisterd naar de interactieve lezing van Hilda Zuidam van het Bezinningshuis over afscheid nemen, wanneer je bij een client vertrekt en niet weet of je elkaar nog weerziet. Samen met Hilda dachten we na over onze onderliggende motivatie en drijfveren waarin de vragen “namens wie kom je”, “wat is je doel” en “in wiens belang is het afscheid nemen” aan de orde kwamen. Ook hebben we stil gestaan bij de vraag: wat zeg je wel en niet als je weg gaat en hoe zorg je daarin voor jezelf. Mooie onderwerpen die verdieping en bewustwording teweeg brachten.